Din bils Rostbetyg

Vi Bilägare betygsätter rostskyddet på din bil

Vi Bilägare har testat 34 bilmärken och gett över 300 rostbetyg för de olika modellerna:

”Den farliga rosten kommer inifrån och syns inte förrän det är alldeles för sent. Vi Bilägares tester pekar på bristerna i tid. Rostregistret bygger på prognoser eftersom bilarna testats när de varit fabriksnya. I testhallen används optiska instrument för att kika inne i dolda hålrum. En samlad bedömning av galvaniseringens tjocklek och utbredning, förekomsten av rostskyddsmedel, materialval och konstruktioner som bidrar till att bygga bort rostfällor ligger till grund för de betyg som sätts.”

För mer detaljerade omdömen: se www.vibilagare.se

Betyg 1 – Dåligt
Bilen klarar knappast en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.

Betyg 2 – Underkänt
Rostskyddet är inte tillförlitligt, behandlingen är undermålig eller saknas ofta helt och hållet. En behandling bör göras så tidigt som möjligt.

Betyg 3 – Godkänt
Rostskyddet håller normalklass, någon form av behandling har gjorts på fabrik eller i importhamn. Extrabehandlingar blir nödvändiga på sikt.

Betyg 4 – Bra
Ett bra och välgjort rostskydd, dock med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.

Betyg 5 – Utmärkt
Fabriksskydd och konstruktioner är effektiva och rimligtvis ska behandlingen räcka i minst sex år.

Rostskyddstest från Vi Bilägare

Rostskyddstest från Vi Bilägare

Siffrorna inom parentes avser publiceringsdatum.