FAQ Dinitrol Rostskyddsbehandlingar

Fråga oss på Dinitrol Center Karlstad - vi är proffs på RostskyddsbehandlingarHär är de vanligaste frågorna som vi får av våra kunder. Om du inte hittar svaret på din fråga så är du välkommen att ringa oss på 054 – 15 73 02.

Vad kostar en rostskyddsbehandling?

Det beror på behandlingen och bilmodellen. Priserna startar från 3.800 kr. Kontakta oss på 054-15 73 02 för en exakt prisuppgift!

Kan jag behandla en gammal bil?

Ja, Även bilar som är äldre  kan behandlas med Dinitrol® . Om du har en äldre bil så rekommenderar vi dig att besöka närmaste Dinitrol® Center för en rostskyddskontroll.

Hur länge behöver ni bilen?

En rostskyddskontroll tar mindre tid än en halvtimme. För en rostskyddbehandling behöver vi ha bilen i 3 dagar (se ”Så här rostskyddar vi din bil”). Är du i stort behov av bilen får du låna en bil av oss under behandlingstiden.

Hur ska bilen skötas efter en rostskyddsbehandling?

Tvätta bilen ofta och glöm inte underredet. (Undvik underspolning vid automattvätt.) Titta efter lackskador varje gång du tvättar bilen och åtgärda dem tidigt.
Följ det rostskyddsprogram, med två efterföljande kompletteringar och förbättringar, som du får när du gör en rostskyddsbehandling.

Har Dinitrol® Center de nya vattenbaserade , miljövänliga rostskyddsmedlen som t ex Tectyl har (alt som finns på marknaden)?

Produkterna finns sedan mitten på 1990-talet och används i en del fabriksrostskydd. Dinitrol har efter långtidstest på en bil som rullat i 2 år på de svenska rostintensiva vägmiljöerna konstaterat att de bara kan  användas på nya bilar, som är helt obehandlade eller behandlade med vattenbaserade produkter. Därför kommer vi tillsvidare endast att använda vattenbaserade produkter till nya bilar som redan är behandlade med vattenbaserade produkter.

För att värna om miljön har Dinitrol utvecklat nya rostskyddsvaxer med mycket låg halt av lösningsmedel. Utsläppet lösningsmedel per bil blir nu 1,9 kg i stället för tidigare 5,5 kg. De nya vaxerna fäster bättre, droppar mindre, luktar mindre. Vi uppfyller EU’s krav om VOC-utsläpp (flyktiga organiska föreningar).

Jag har en bil som är rostskyddsbehandlad, men jag är osäker på när och hur det gjorts. Hur kan jag kontrollera behandlingen?

Rostskyddskontrollera bilen. Ring oss på Dinitrol® Center i Karlstad och boka tid. Mer än  65 känsliga punkter kontrolleras. Du får en professionell och tillförlitlig rapport om din bils roststatus på mindre än en halvtimme och du är med hela tiden.

Stämmer det att spillolja och motorolja har rostskyddande egenskaper i klass med rostskyddsprodukter?

Det är en spridd missuppfattning, som går tillbaka långt i tiden när det inte fanns rostskyddsprodukter. Spillolja är miljöfarligt avfall och skall destrueras! Spilloja och motorolja är inte klassade som rostskyddsmedel (de klarar inte krav enligt Svensk Standard). De är förbjudna att användas som rostskyddsmedel, eftersom de inte torkar utan rinner av, tunnas ut och förorenar i naturen.

Påverkas rostskyddsgarantin om kunden väljer att efterbehandla sin bil?

Ford: Förutsatt att man använder ett rostskyddsmedel som är kompatibelt med bilens befintliga vaxbaserade rostskydd är det inga problem att efterbehandla sin bil.

Kia: garantin gäller med vårt fabriksrostskydd.

Mercedes: Vi som generalagent ställer inga särskilda krav på efterbehandlande företag. Garantin påverkas inte. Men vi avråder från att borra nya hål i karossen.

Peugeot: Om kunden väljer att göra en efterbehandling så gäller fortfarande rostskyddsgarantin.

Renault: Om en efterbehandling skulle innesluta fukt och på så sätt påskynda ett rostangrepp så skulle Renault kunna neka till garanti. Det har dock aldrig hänt.

Subaru: Om kunden efterbehandlar sin bil med vaxbaserade rostskyddsprodukter påverkas inte vår garanti. Garantin gäller dock inte om petroleumbaserade rostskyddsprodukter skulle användas.

Volkswagen: Rostskyddsgarantin påverkas inte heller om kunden själv väljer att behandla sin bil.

(Källa: Motor nr 10, 2010)

När på året är det bäst att rostskyddsbehandla bilen?

Det går bra alla årstider. För vi högtryckstvättar bilen mycket grundligt och låter den torka ett dygn innan vi rostskyddsbehandlar den.