Här rostar din bil

Swerea KIMAB (f d Korrosionsinstitutet), som ägs gemensamt av svenska staten och näringslivet, har sedan början av 1990-talet uppdraget att undersöka roststatusen inuti punktsvetsade spalter och plåtomvikningar hos 3-6 år gamla bilar.

Här redovisar vi en del av resultaten från den senaste undersökningen av bilar med årsmodell 2004-2005, KIMAB-2009-112. KIMABs rapport undersökte huvudsakligen punktsvetsade spalter och plåtomvikningar, som erfarenhetsmässigt är de mest korrosionsutsatta karossdetaljerna på en bil. Det beror på att de håller kvar fukt och vägsmuts under långa perioder, och att det är svårt att få en hög korrosionshärdighet vid tillverkning av bilkarossen utan att använda rostskyddsmedel, som följer rörelserna i karossen.

Totalt undersöktes mer än 4.000 ytor på olika karossdelar från ca 1.000 bilar av årsmodellerna 2004-2005. Bilarna har numera bättre rostskydd (förbättringar av konstruktioner och plåtbehandling), men det är fortfarande stora problem med rosten.

Tröskellådor och Spaltytor - Fakta kring Rost och Rostskydd

Var tredje bilmodell hade rostangrepp i tröskellådor och spaltytor enligt undersökningen. Det är områden där man inte själv kan se hur rosten utvecklas. Dinitrol® Center kommenterar: Våra specialinstrument ser inuti balkar och andra hålrum och upptäcker tidiga rostangrepp.

Dörr - Fakta kring Rost och Rostskydd

Mer än hälften av bilmodellerna hade rostangrepp i dörrarna. Dinitrol® Center kommenterar: ”På dörrfalsen, insidan av dörren kan man vanligtvis se hur limsträngen har lyfts upp och rosten fått fäste. Våra specialinstrument ser inuti balkar och andra hålrum och upptäcker tidiga rostangrepp.”

Bakskärm - Fakta kring Rost och Rostskydd

Trots att de flesta bilmodellerna har innerskärmar av plast eller liknande material, för att minska det mekaniska slitaget, så har 1 av 4 bilar rostangrepp i bakskärmarna.

Motorhuv - Fakta kring Rost och Rostskydd

Motorhuven utsätts för stenskott och stora temperaturväxlingar och undersökningen visar att mer än hälften av bilmodellerna hade rostskador i motorhuven.

Bilar med bra rostbetyg av Vi Bilägare har få eller inga rostskador efter 5-6 år i Swerea KIMABs tester

Audi, Volkswagen och Volvo har genomgående fått bra rostbetyg av Vi Bilägare, delvis även SAAB. De har bra konstruktioner som motstår rosten och får dessutom kompletterande behandlingar med rostskyddsmedel när de tillverkas. Efter 5-6 års användning har de få eller inga rostskador i KIMABs tester. Samtidigt som många bilmodeller, främst från asiatiska tillverkare, med låga rostbetyg (de saknade eller hade ett undermåligt utfört rostskydd) har betydande rostskador redan efter 5-6 års användning (Rapport KIMAB-2009-112). KIMABs slutsats är ”För bilägare som vill förbättra och förlänga korrosionshärdigheten hos sin bil rekommenderas regelbunden tvätt och att låta genomföra en kompletterande rostskyddsbehandling. Behovet av den senare är störst för bilar som saknar eller har bristfällig rostskyddsbehandling från fabrik.”

Rostskyddsbehandling skyddar mot rost till skillnad från Rostskyddsgarantin

KIMABs rapport visar att ytorna utan rostskyddsmedel hade 50% rostangrepp och hela 12% hade betydande rostangrepp! Medan ytorna med god täckning av rostskyddsmedel bara hade 5% ytlig rost. Undersökningen demonstrerar med all tydlighet:

En rostskyddsbehandling har avgörande betydelse för rostangreppens utbredning på de 5-6 år gamla bilarna. För trots att de flesta bilarna i undersökningen hade 12-åriga rostskyddsgarantier rostade de som saknade rostskyddsbehandling kraftigt redan efter 5-6 år (se Vi Bilägares rostskyddsbetyg på sid 4). Dessutom visar rapporten att rosten utvecklas snabbare ju äldre bilen blir och ju längre den körs (men ännu har inte 10-12 år gamla bilar undersökts).

Rostangrepp Spaltytor - Fakta kring Rost och Rostskydd

Rostangrepp på spaltytorna i tröskellådorna på 2004/2005 årsmodeller med olika grad av täckning med rostskyddsmedel på ytorna.

Därför rostar din bil

Sverige har en av världens mest rostintensiva vägmiljöer. Speciellt den höga luftfuktigheten gör att bilarna rostar kontinuerligt. De flesta bilar är inte tillverkade för att klara de hårda klimatförhållandena vi har i Sverige.

Hur snabbt en bil rostar beror främst på luftens fuktighet. De skiftande säsongerna med mycket kallt, snö och vägsalt under vintern, regn och hög luftfuktighet under vår och höst förstärker effekten. Men även föroreningar i luften, främst i industriområden och städer skyndar på rostutvecklingen. Temperaturvariationer mellan natt och dag, sommar och vinter, men också förvaring av bilen i varmgarage förstärker rostprocessen. Den svenska medeltemperaturen kring ca +12 C är den gynnsammaste för rosten. Och du ska veta att när fukten i bilkupén ger imma på rutorna så händer detsamma i bilens alla skrymslen och hålrum – fukten skyndar på rostens utveckling. Och tillsammans med salt ökar rostutvecklingen ytterligare.