Dinitrol Varmvaxbehandling – den nya generationen rostskydd för bilar

Med nya rostskyddsvaxer och ny varmvaxteknik inleds en ny fas i rostskyddsbehandlingen av bilar. Det har utvecklats av Dinitrol, som är ledande inom rostkydd sedan 60 år. Vi har utvecklat varmvaxbehandlingar med nya rostskyddsvaxer med mycket låg halt av lösningsmedel. Utsläppet lösningsmedel per bil blir nu 1,9 kg i stället för tidigare 5,5 kg. De nya vaxerna fäster bättre, droppar mindre och luktar mindre. Vi uppfyller EU’s krav om VOC-utsläpp (flyktiga organiska föreningar).

Med de nya produkterna introducerar vi en ny, patentsökt teknisk utrustning för varmvaxbehandling. Vi lever upp till de strängare miljökraven. Vi får en bättre arbetsmiljö, vi får bilar med längre livslängd och våra kunder får trafiksäkrare bilar.

Vi samarbetar med forskarna och utvecklingsavdelningarna på de flesta av Europas bilindustrier och använder samma rostskyddsvaxer och samma teknik som de. Vi är med från början. Det är vi ensamma om. 85% av alla fabriksnya bilar innehåller produkter som marknadsförs under varumärket DINITROL® på bileftermarknaden.

Dinitrol Varmvaxbehandling - Skyddar mot Rost och värnar om miljön

Läs mer om Rostskyddsbehandlingar under Behandlingar och FAQ. Har du frågor eller vill du ha ett prisförslag är du välkommen att kontakta oss.