Såhär rostskyddar vi din bil

För bilar som är några år rekommenderar vi att börja med en rostskyddskontroll med specialinstrument. Fiberoptiken ser inuti balkar och alla andra skrymslen där det rostar. Du får en professionell och tillförlitlig rapport om din bils roststatus på mindre än en halvtimme. Vi ger dig också förslag till ett rostskyddsprogram, som bäst skyddar din bil mot rostskador. Vi behöver ha din bil i 3 dagar för hela behandlingen.

Dag 1

1 Behandlingschema

Rostskyddsbehandlingen följer ett individuellt utformat behandlingsschema för varje bilmodell. Det säkerställer att bilen behandlas på rätt sätt och varnar bland annat för känslig elektronik så att den inte skadas.

Rostskydd Behandlingsschema

Flera olika behandlingsmoment ingår.

2 Demontering

Bilen hissas upp och hjulen samt ett 10-tal plastpaneler på underrede och hjulhus monteras av.

Demontering - Bilen hissas upp och hjulen samt ett 10-tal plastpaneler på underrede och hjulhus monteras av.

Ofta är underredet naket under alla plastpanelerna med bara ett tunt galvaniseringsskikt och utan rostskyddsbehandling.

Hjulhusen är en av de mest rostangripna karossdelarna

Hjulhusen är en av de mest rostangripna karossdelarna och kan se så här nakna ut som på bilden.

Det finns ofta ett tiotal plastpaneler under en ny bil

Det finns ofta ett tiotal plastpaneler under en ny bil.

3 Högtryckstvätt och torkning

Hjulhus och bottenplatta högtryckstvättas. Alla lösa beläggningar måste avlägsnas. Efter tvätten besiktigas bilen. Bilen torkas ett dygn. Detta är ett mycket viktigt moment – underlaget måste vara absolut torrt innan rostskyddsbehandlingen påbörjas.

Bilen högtryckstvättas undertill och får torka ett dygn för att bli absolut torr

Bilen högtryckstvättas undertill och får torka ett dygn för att bli absolut torr.

Dag 2

4 Hålrum rostskyddas

Alla hålrum, dörrar, trösklar och balkar rostskyddsbehandlas med en tunn vaxbaserad rostskyddsprodukt, som tränger in i alla dolda hålrum enligt ett unikt behandlingschema för varje bilmodell.

Rostskyddsbehandling - Alla hålrum och balkar behandlas

Alla hålrum och balkar behandlas.

Motorhuvens dolda hålrum behandlas

Motorhuvens dolda hålrum behandlas.

5 Dinitrol skyddar sammanfogningar i flänsar, kanter, veck och punktsvetsar

Dessa nås inte alltid vid galvanisering och kan dessutom skadas under produktionen. Limningar och tätningar kan också ha otillräcklig täckning på oskyddade ytor.

Schematisk skiss av plåtomvikning på dörr med god täckning av lim (orange), väl påförd skarvtätning (svart) och dessutom väl skyddad med Dinitrol® hålrumsvax (brun)

Schematisk skiss av plåtomvikning på dörr med god täckning av lim (orange), väl påförd skarvtätning (svart) och dessutom väl skyddad med Dinitrol® hålrumsvax (brun).

6 Underrede rostskyddas

Bottenplattan och hjulhusen sprutas först med en tunn vaxbaserad rostskyddsprodukt, som tränger in i alla svåråtkomliga ställen. Därefter behandlas dessa med en kraftigare rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage typ stenskott.

Bottenplattan slutbehandlas med en tjock rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage

Bottenplattan slutbehandlas med en tjock rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage.

Dag 3

7 Slutkontroll

Behandlingen kontrolleras. Detaljer som tagits bort sätts åter på plats och hela bilen tvättas utvändigt. Behandlingscertifikat utfärdas. Bilar som vi rostskyddar med Dinitrol® rostskydd får längre livslängd med bibehållen krocksäkerhet.

Rostskyddsbehandling Slutkontroll - Flera olika behandlingsmoment kontrolleras

Flera olika behandlingsmoment kontrolleras.